Fleksibelt læringsmiljø

Mange klasserom er utformet for en transmisjonspedagogikk som ikke lenger er tilpasset for dagens læringskrav. Focusscreens kan bidra til å individualisere læringspraksien ved å gi lærere muligheten til å gi elevene sin egen plass. Bruk én eller flere Focusscreens til å gi eleven eller en elevgruppe et rom i klasserommet.

Focusscreens er nyttige for:

  • skoler med ingen eller et begrenset antall grupperom
  • klasserom som ikke har samarbeidsområder
  • individualiserte læringsmetoder som krever at elevene er i klasserommet

Hjelper elever med konsentrasjons- og/eller adferdsvansker

Et fordelaktig klasseromsmiljø er viktig for elever. Det er spesielt viktig for elever med konsentrasjons- og/eller atferdsvansker. Elever fokuserer bedre når eksterne forstyrrelser reduseres. Lærere kan raskt sette sammen forskjellige skjermtyper for å fjerne distraherende visuelle stimuli og fremheve elevens evne til å konsentrere seg om arbeidet sitt.

 

Skjermene er veldig bra, og både lærere og elever setter pris på dem. De brukes under prøver og til å hjelpe elevene med å konsentrere seg om sitt eget arbeid.

Simon Jonsson

Lærer, Byleskolan